Αθλητικό Μασάζ

Το αθλητικό μασάζ γίνεται για να βοηθήσει τον αθλητή να επανέλθει σε μια καλή σωματική κατάσταση ύστερα από μία ή πολλές κουραστικές προπονήσεις και/ή τραυματισμό-ούς. Είναι ένα είδος θεραπείας που βοηθάει τον αθλητή ν’ ανακουφιστεί από το στρες και την ένταση που δημιουργείται στους ιστούς του σώματος, κατά τη διάρκεια μιας φυσικής άσκησης .

Εν τω βάθει στρώματα μυϊκών ιστών μαλάζονται χρησιμοποιώντας ποικιλία τεχνικών, που σκοπό έχουν να αποβάλουν το γαλακτικό οξύ που έχει συσσωρευτεί και να θεραπεύσουν τραυματισμούς μαλακών μορίων.

Τα μαλακά μόρια αποτελούνται από πολλές μυϊκές ίνες, αυτές από μυϊκά ινίδια κι ιστούς. Όταν αυτά τα μαλακά μόρια βρίσκονται κάτω από έντονη πίεση, «υπερφόρτωση» κατά τη διάρκεια παραγωγής έντονου έργου, τότε βρίσκονται σε ρίσκο πιθανού τραυματισμού.

Όταν οι ίνες τελικά τραυματιστούν ξαναθεραπεύονται μέσω ενός νέου ιστού. Γίνονται δηλαδή κάποιες προσκολλήσεις των ινών που όμως προκαλούν κόμβους στα σημεία αυτά γνωστές κι ως συμφύσεις. Κατά σειρά, αυτό οδηγεί στην εξασθένηση και μη καλή λειτουργία του μυός, κι ακολούθως στη μυϊκή αστάθεια και τον πόνο.

Αυτοί οι τραυματισμοί συμβαίνουν σε επίπεδο μικροσκοπίου, κι απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι ο αθλητής να αισθανθεί πόνο.